اولین دوره مسابقه Woltro

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان باقی مانده تا پایان کمپین

مرحله 1 از 12

شرکت کننده گرامی در ادامه میبایست به 10 سوال پاسخ دهید. در نهایت از بین شرکت کنندگانی که بیشترین پاسخ صحیح را داشته باشند به قید قرعه یک عدد موتور ۸ نفره ولترو تقدیم خواهد شد.

نمونه: *******0912